Kinh doanh: Chat với Điệp

Kinh doanh: Chat với vantaidvn

Kinh doanh: Skype Me™!

Kinh doanh: Skype Me™!

.

Tàu buôn và các cách phân loại tàu buôn

Tàu buôn là những tàu chở hàng và chở khách vì mục đích thương mại.

Phân loại tàu buôn

•    Căn cứ vào công dụng

-    Nhóm tàu chở hàng khô: dùng trong chuyên chở hàng hóa ở thể rắn có bao bì hoặc không có bao bì và hàng hóa ở thể lỏng có bao bì :

 

 


               Tàu chở hàng bách hóa
               Tàu container
               Tàu chở xà lan
               Tàu chở hàng khô có khối lượng lớn
               Tàu chở hàng kết hợp
-    Nhóm tàu chở hàng lỏng : gồm các tàu chở hàng hóa ở thể lỏng không có bao bì:

 


               Tàu chở dầu
               Tàu chở hàng lỏng khác
               Tàu chở hơi đốt thiên nhiên
               Tàu chở dầu khí hóa lỏng
-    Nhóm tàu chở hàng đặc biệt: gồm những tàu chuyên chở những loại hàng hóa có nhu cầu xếp dỡ và bảo quan đặc biệt

•    Căn cứ theo cỡ tàu:

 


-    Tàu cực lớn : tàu chở dầu thô có trọng tải 350000 DWT trở lên.
-    Tàu rất lớn : tàu chở dầu có trọng tải 200.000 đến 350.000 DWT
-    Tàu có trọng tải trung bình: các tàu chở hàng rời và hàng hóa có trọng tải dưới 200.000 DWT
-    Tàu nhỏ: tàu có trọng tải và dung tích đăng ký nhỏ ( nhưng trọng tải toàn phần phải từ 300 DWT hoặc dung tích đăng ký phải từ 100 DWT trở lên )

•    Căn cứ theo cờ tàu

 

 


-    Tàu treo cờ thường
-    Tàu treo cờ phương tiện (là tàu của nước này nhưng lại đăng ký tại nước khác và treo cờ của nước đó )

•    Căn cứ vào phạm vi kinh doanh

-    Tàu chạy vùng biển xa
-    Tàu chạy vùng biển gần

•    Căn cứ vào phương thức kinh doanh

-    Tàu chợ ( là tàu chở hàng chạy thường xuyên trên 1 tuyến đường nhất định, ghé vào các cảng quy định và theo một lịch trính cho trước.
-    Tàu chạy rộng: ( là tàu chuyên chở hàng hóa giữa các cảng theo yêu cầu của chủ hàng mà không theo một tuyến đường nhất định. Gồm tàu chuyến và tàu thuê định hạn.)

 

•    Căn cứ vào động cơ

-    Tàu chạy động cơ diezen
-    Tàu chạy động cơ hơi nước

 

•    Căn cứ vào tuổi tàu

-    Tàu trẻ
-    Tàu trung bình
-    Tàu già
-    Tàu rất giá
 

Xem thêm :

* Vận tải biển

* Tuyến đường biển là gì

* Tác dụng của vận tải

*Trách nhiệm của người người kinh doanh vận tải đường bộ

*Gom hàng là gì

Tags: công ty vận tải biển, cty van tai bien, công ty vận tải biển việt nam, công ty cổ phần vận tải biển việt nam, công ty cp vận tải biển việt nam
 

.